Wstęp

Wstęp

Wielu przedsiębiorców wciąż nie widzi sensu inwestowania w działania nie przynoszące im bezpośrednich zysków. Nie dostrzegają, że prawidłowo wybrane rozwiązania informatyczne decydują o sprawności i ciągłości działań firmy. Tym samym wpływają na wynik finansowy.

Więcej
Wyzwania

Wyzwania

Dynamika rozwoju technologii IT uruchomiła mechanizm ich samokreacji. Jego działanie bardzo często udowadnia, że "lepsze jest wrogiem dobrego". Czas życia istniejących aplikacji się skraca Powstaje tak dużo nowych, że odnalezienie się w tym świecie zaczyna być wyzwaniem.

Więcej
Rozwiązania i koszty

Rozwiązania i koszty

Jak skonstruować system IT dla małej firmy? Koszty podobnych rozwiazań IT mogą się bardzo różnić. Wykonane na bazie wlasnych doswiadczeń analizy, instrukcje, opis rozwiązań, oraz ceny urządzeń i oprogramowania są zawarte w serwisie itabcd.pl

Więcej
Strona Główna
• Jak przygotować infrastrukturę biurową pod kątem IT • Prawidłowe przygotowanie komputerów oraz danych do archiwizowania • Jak zarządzać systemem informatycznym firmy • Jak przygotować infrastrukturę biurową pod kątem IT • Prawidłowe przygotowanie komputerów oraz danych do archiwizowania • Jak zarządzać systemem informatycznym firmy

Wprowadzenie – Czyli co i dla kogo w tym serwisie


W chwili obecnej obraz świata informatycznego przypomina raczej sceny z dzikiego zachodu. I to raczej z czasów gdy jedynym obowiązującym prawem był jego brak. O ile ochroną zasobów administracji publicznej, zajmują się, z różną skutecznością, wyspecjalizowane struktury, to startujące lub działające już mikro(w tym jednoosobowe) i małe przedsiębiorstwa, zostały pozostawione same sobie. Choć nie do końca. Nie zapomniano wprowadzić różnych, nieprecyzyjnie sformułowanych  wymogów ustawowych, które powinny być przez nie spełnione. I tylko w tej sferze obserwujemy dynamiczny rozwój współpracy (wymagań). Obserwowane zmiany w obszarze sprawozdawczości finansowej dodatkowo wymuszają rozbudowę i modernizację posiadanych rozwiązań informatycznych.

Rozpoczynając lub już prowadząc działalność, firmy angażując własne środki są w trudnym położeniu. Ogromna oferta, różnorodność oferowanych rozwiązań, ogromna ich rozpiętość cenowa, trudna do oceny jakość funkcjonalna, jest sporym utrudnieniem podczas budowy systemu IT. Zbudowanie go z niewłaściwych komponentów zapewni nam tylko iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa.

Rozwinięcie zagadnienia

O ile firmy o już ugruntowanej pozycji mogą (a nawet powinny) sobie pozwolić na posiadanie dedykowanej kadry IT oraz niezbędnego wyposażenia , o tyle nowo tworzone lub mikro albo małe firmy mogą mieć problemy z udźwignięciem kosztów zakupu, instalacji oraz prawidłowej eksploatacji infrastruktury IT. Stąd jest tak istotna racjonalność w podejmowaniu tych decyzji.

Stają one przed wieloma różnorodnymi wyzwaniami. Główne z nich to:

Konieczność uwzględnienia różnorodnych wymogów bezpieczeństwa takich jak ochrona przed atakami hackerskimi, zagwarantowania bezpieczeństwa przechowywanych danych osobowych (GIODO), czy też ochrony danych istotnych dla firmy, stanowiących o jej potencjale rynkowym. Jeżeli planujemy jakikolwiek rozwój, to system powinien go umożliwiać, bez konieczności wymiany w krótkim okresie czasu. Prowadząc analizę musimy pamiętać o kosztach dodatkowych związanych z  adaptacją pomieszczeń, zakupu,  instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania.

Rozwinięcie zagadnienia

 


Przeznaczenie serwisu


Zawarte na naszych stronach informacje są skierowane do osób nie posiadających wiedzy informatycznej (poza użytkową), stojących przed koniecznością zbudowania lub zmodyfikowania posiadanej infrastruktury IT. Z tego powodu są one maksymalnie skondensowane i uproszczone. W prosty i czytelny sposób mają dostarczyć informacje pozwalających zbudować podstawowy system IT firmy z zachowaniem dużych możliwości, elastyczności konstrukcji, wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz bardzo rozsądnych kosztów. Powstały one w oparciu o rozwiązania sprawdzone w działających instalacjach informatycznych. Podlegają uzupełnianiu i modyfikacji w wyniku  konsultacji z innymi specjalistami branży IT oraz użytkownikami serwisu.

 

Comments are closed.